İnsanlar arasındaki özel ve toplumsal ilişkileri düzenleyen kurallara hukuk denir.Hukuk kuralların temelini "YASA"veya bugünkü adıyla "KANUN" oluşturur.
Kanun ulusal iradeyi temsil eden parlementonun koyduğu kurallardır.Yasaları yürütme organı uygular.Devleti kuran,en üst bir hukuk kuralı vardır.Devlet bütün işlerini bu üst kurala göre ayarlamak zorundadır.İşte bu kurala "ANAYASA"denir.
Anayasa'yı devlet gücüne sahip olan veya olanlar yapar.

1- 20 Ocak 1921 Anayasası (Meclis oylaması)
2- 20 Nisan 1924 Anayasası (Meclis oylaması)
3- 9 Temmuz 1961 Anayasası (Halk oylaması)
4- 7 Kasım 1982 Anayasası (Halk oylaması)

Bu anayasalara ihtiyaç halinde degişik zamanlarda ekleme yapılmıştır.

12 Eylül 1980 Askeri müdahalesi sonrasında Danışma Meclisi ve Milli Güvenlik Konseyinden oluşan iki kanatlı meclisin hazırlayıp,halk oylaması ile %90 oranında kabul edilen Anayasa ile ülkemiz hala idare edilmektedir.