Paranoid şizofreni nedir nasıl tedavi edilir ?

Bu ruhsal hastalık psikiyatrik sınıflandırmada psikozlar grubunda yer almaktadır. genelde hastaların gerçek olmayan düsünceleri vardır ve bu hastanın hayatını ileri derecede olumsuz etkilemektedir. bunun dışında hastada psikiyatrik bulgu neredeyse yok denecek kadar azdır.

hastanın tüm yaşamı sanrılarına göre ayarlanır. örnegin kötülük görme sanrılarından dolayı birileri tarafından izlendigini, tuzaklar kuruldugunu, zarar verilecegini düşünür ve hayatı buna göre biçimlenir. kıskançlık sanrılarıyla eşinin kendisini aldattıgını, gizli bir takım ilişkileri oldugunu düşünebilir.

bu kişiler çevrelerinde bir takım garip şeylerin döndügünü, bunu anlayamadıgını, hiç kimseye güvenemediklerini hissederek, çevrelerinde olup biteni çıkarsamaya çalışırlar. güvenilecek kimse bulunmadıgı inanışı ile kendilerini çevreden çekerler ve çevre ile olan ilişkilerini azaltırlar.

herşeyin kendileri ile ilgili oldugu ve bir takım gizli anlamlar tasıdıgını düsünmeye baslarlar. hastalar bu yüzden tüm dikkatin kendi üzerlerinde toplandıgını sanırlar. çevrelerinde bulunan bazı insanların iyi niyetten yoksun olduklarını düşünürler. kendileri ile sürekli ugraşılmakta ve gözlenilmektedirler.

çogu paranoid reaksiyonlar bundan daha ileriye gitmezler, bu dönemde kronik bir şekilde kalırlar. bir kısmında gerçek ilişkilere bir dönüs olabilir.

bu hastalıgın en önemli özelligi, hastaya mantıklı ve geçerli kanıtlar gösterilse bile hasta sabit ve gerçek dışı düşünceleri olduguna ikna edilemez. hatta çogu kez ikna etme girişimleri ters teperek hastanın size kızgınlık ve düşmanlık duyguları geliştirmesine neden olur.

paranoid hastalar tehlikeli hasta grubu olarak kabul edilebilir. eger siz kendinizi bir an hastanın yerine koyarsanız ne kadar rahatsızlık verici tehdit edici bir dış dünyaya karşı, ne kadar gergin bir iç dünyanız olabilecegini farkedebilirsiniz. bu nedenle bu hasta grubu ani ve ciddi saldırılarda bulunabilir.

hastalıgın tedavisi oldukça zordur. hastalıklarını kabul etmediklerinden ya zorla ya da kandırılarak yakınları tarafından hekime getirilirler. hekim hastayla güven ilişkisi kurarak hastalıgın ortaya çıkış nedenlerini araştırmalıdır. hekimin hastayla mantık ya da felsefe tartışması yararsızdır. ilaç tedavileri diger tedavi modalitelerinden daha basarılıdır. genellikle antipsikotik grubu ilaçları uzun yıllar kullanmaları gerekir.